Kontakt

Centrum Serwisowe
Systemy Grzewcze

Krzysztof Bujwid

ul. Południowa 25B pok. 228
71-001 Szczecin

tel. +48 601414527
Email: biuro@centrum-serwisowe.com.pl