Jaki kocioł wybrać?

Kocioł jedno czy dwufunkcyjny? Decyzja wcale nie musi być trudna!

Każdy z nas, stojąc przed decyzją o zakupie kotła gazowego CO i przygotowując się do rozmowy z instalatorem, zadaje sobie pytanie, jakie urządzenia grzewcze zapewnią nam późniejszy komfort życia w nowym mieszkaniu lub domu. I tu okazuje się, że kwestia ogrzania mieszkania lub domu jest sprawą dużo prostszą niż ustalenie, jak zapewnić sobie odpowiednią ilość ciepłej wody?

Analizując ofertę kotłów gazowych kondensacyjnych, jaką przedstawiają nam producenci urządzeń grzewczych, mamy do wyboru kotły dwufunkcyjne i jednofunkcyjne, połączone z pojemnościowym podgrzewaczem ciepłej wody użytkowej. Obie technologie mają swoje mocne i słabe strony strony, więc warto zastanowić się nad właściwym dopasowaniem urządzenia do potrzeb naszych i naszej rodziny.

 

Na początek przyjrzyjmy się wadom i zaletom obu sposobów wytwarzania ciepłej wody, które zestawione są w poniższej tabeli:

 
Kryterium Kocioł 2-funkcyjny Kocioł + wymiennik
Wymagana powierzchnia zabudowy mniejsza Większa
Straty ciepła radiacyjnego – wypromieniowanie energii Mniejsze Wieksze
Straty wody w oczekiwaniu na wzrost temperatury Większe Mniejsze
Cena kotła Mniejsza Wieksza
Cena instalacji Mniejsza Większa
Legionella Mniej prawdopodobna Bardziej prawdopodobna

 

Jak z powyższego przeglądu argumentów za i przeciw wynika, kotły dwufunkcyjne mają przewagę nad 1- funkcyjnymi, a dotyczy ona takich aspektów, jak cena urządzenia, cena instalacji, strat ciepła czy wymagań co do powierzchni zabudowy. Ponadto cena użytkowania kotła 2-funkcyjnego wydaje się być również niższa. Jednak z obserwacji polskiego rynku instalacji grzewczych wynika, że wbrew tendencjom europejskim i korzyściom wynikającym z użytkowania kotłów 2-funkcyjnych, stale preferujemy instalowanie kotłów 1-funkcyjnych z podgrzewaczem pojemnościowym.

Preferencja ta nie zawsze wiąże się z argumentami ekonomicznymi, czy nawet troską o nasz przyszły komfort. Może decydują o tym względy psychologiczne i chęć posiadania do swojej stałej dyspozycji nieprzydatnego często magazynu ciepłej wody,a może przyczyną był dotychczasowy brak na rynku kotłów 2-funkcyjnych, o mocy pozwalającej na obsłużenie wieloosobowej rodziny. Na szczęście postęp technologiczny nie omija branży grzewczej i możemy obecnie korzystać z zalet kotłów dwufunkcyjnych o mocy do 40 kW.

Mając na uwadze dobro przyszłych użytkowników urządzeń grzewczych, firma De Dietrich przy współpracy z jednym z ośrodków naukowych w naszym kraju, opracowała diagram, mający ułatwić podjęcie trudnej, kosztownej i wpływającej na komfort życia decyzji. Zawiera warianty uzasadnionych technicznie i funkcjonalne rozwiązań. Opracowanie oparte jest na przykładzie kotła MCR marki De Dietrich, który jest typoszeregiem kotłów wiszących kondensacyjnych, bardzo popularnych w naszym kraju.

TABELA: Zalecany rodzaj kotła w zależności od wyposażenia budynku w punkty czerpalne ciepłej wody użytkowej.

zalecane kotły

zalecane kotły

zalecane kotły - legenda

zalecane kotły – legenda

Z przedstawionych danych wynika, że w przypadku doboru kotła na potrzeby ogrzewania co istnieje możliwość doboru kotła dwufunkcyjnego, ale o większej mocy (potrzeba przygotowania ciepłej wody użytkowej) np. MCR 34/39 MI (o mocy 34/39 kW) lub kotła o mniejszej mocy, ale z podgrzewaczem pojemnościowym np. MCR 24/BS 80 (o mocy 24 kW). Stając przed decyzją, które z nich wybrać, oraz wiedząc, że oba zapewnią nam komfort dostawy ciepła i cwu, może warto porównać koszty ich zakupu? Minimalizacja kosztów zakupu jest przecież istotnym zagadnieniem dla każdego inwestora.